استان آلبرتا کانادا، یکی از استان های غرب این کشور با اقتصاد رو به رشد است و بخش وسیعی از آن دارای منابع طبیعی گسترده است.در این نوشتار با برنامه های استانی آلبرتا برای مهاجرت کانادا آشنا خواهیم شد. دو شهر بزرگ و معروف کلگری و ادمونتون پرجمعیت ترین شهرهای استان آلبرتا کانادا هستند. همچنین به عنوان زیباترین مناطق آمریکای شمالی شناخته می شوند که می توانید جاذبه های گردشگری استان آلبرتا کانادا را اینجا بخوانید.علاوه بر زیبایی های طبیعی این شهر، آلبرتا با برنامۀ مهاجرتی AINP شناخته می شود. برنامه استانی آلبرتا کانادا (AINP) است که، از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت و تجربه مورد هدف و البته نیاز آلبرتا، می توانند گواهینامه انتخاب از آلبرتا را دریافت کرده و روند مهاجرت کانادا را سرعت دهند.

برنامه استانی آلبرتا کانادا (AINP) _ مهاجرت کانادا

AINP شامل سه برنامه اصلی مهاجرت است:

  • برنامه استخدام استراتژیک strategic hire program

  • برنامه کار آفرین work creation program

  • برنامه کشاورز خود اشتغال self employed farmer program

  • برنامه فرصت آلبرتا program of Alberta opportunity

 برنامه استخدام استراتژیک:

این برنامه به متقاضیان مهاجرت کانادا اجازه می دهد، تا بدون پشتیبانی کارفرمایان به AINP اقدام کنند که شامل سه دستۀ مختلف می شوند:

  1. رده اجباری و اختیاری: صاحبان کسب و کار که دارای گواهینامه آلبرتا یا گواهی تجارتی شناخته شده هستند ممکن است تحت این رده واجد شرایط مهاجرت کانادا باشند.
  2. رده مشاغل مهندسی: این رده برای مهندسان، طراحان و سازندگان با تجربۀ کار و سابقۀ خوب طراحی شده است. همچنین متقاضیان برای اینکه مشمول این قانون باشند باید حتما در یکی از رده های شغلی تعیین شده کار کنند.
  3. فارغ التحصیلان دانشگاه: افرادی که از یک موسسه آموزشی عمومی در آلبرتا فارغ التحصیل شده و در دوران بعد از تحصیل با ویزای کار ساکن کانادا هستند، شامل حال این قانون می باشند.

توجه: افراد در زمان اعطای مجوز کار معتبر در آلبرتا، باید در آنجا ساکن شوند و در یک تجارت اجباری یا اختیاری کار کنند.

روش کارآفرینی

این روش به کارفرمایان اجازه می دهد تا کارگران مهاجرت کانادا را به AINP معرفی کنند. پس به این ترتیب کارفرمایان می توانند به راحتی کارگران مورد نیاز خود را حفظ کنند. این روش شامل سه زیر مجموعه است:

  1. طبقه کارگر ماهر: برای افرادی با پیشنهاد شغل دائمی و تمام وقت برای کارگران ماهر و واجد شرایط.
  2. فارغ التحصیلان استانی: برای افرادی که از یک موسسه انتصابی شناخته شده در کانادا، فارغ التحصیل شده اند. آن ها می توانند مجوز کار معتبر از آلبرتا را پس از فارغ التحصیلی دریافت کرده و برای مشمول این قانون شدن پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از یک کارفرما در استان آلبرتا کانادا داشته باشند.
  3. طبقه کارگر نیمه ماهر: برای کارگران موقت خارجی با پیشنهاد شغل دائمی و تمام وقت از سوی یک کارفرما در آلبرتا.

جریان اشتغال کشاورزان

این برنامه به افراد با تجربه در صنعت کشاورزی و خود اشتغال اجازه می دهد برای خرید و توسعه مزرعه در استان آلبرتا کانادا، درخواست اقامت دائم کرده و برای مهاجرت کانادا اقدام کنند. متقاضیان موفق، صاحبان مزرعه ای می باشند که قصد دارند در آلبرتا زندگی کنند و کسب و کار کشاورزی خود را در آلبرتا مدیریت کنند.

برنامه فرصت آلبرتا

دانشجویان بین المللی می توانند از فرصت های تحصیلی آلبرتا بهرمند شوند. اگر این دانشجویان می خواهند مشمول این قانون شوند باید حتما تحصیل خود را در یکی از موسسه های عالی معتبر، به اتمام برسانند. همچنین بعد از فارغ التحصیلی در آلبرتا مشغول به کار شوند.

توجه: AINP دانشجویان و متقاضیانی که از خود مهارت نشان می دهند و یا رشته تحصیلی آن ها با بازار کار هماهنگ است را تشویق میکند که از AOS خود استفاده کنند.

همچنین این دانشجویان الزاما باید حداقل ۶ ماه تجربۀ کاری مرتبط با رشته تحصیلی خود داشته باشند. دانشجویانی که در استان های دیگر کشور کانادا تحصیل کرده اند، برای استفاده از برنامه فرصت آلبرتا مناسب نیستند. ولی اگر برای تخصصشان، مجوز کار داشته باشند مشمول این قانون هستند. در نهایت، استان آلبرتا کانادا در صورتی که به تخصص خاصی نیاز داشته باشد، یا برای صاحبان مشاغل و مزارع، صاحبان کسب و کار و متخصصین فرصت های بسیار خوبی جهت مهاجرت کانادا ایجاد می نماید.

مطالب مرتبط: ویزای کاری کانادا