ویزای ملی اروپا و شرایط اخذ آن

توسط |2022-09-16T16:55:50+04:30یکشنبه 1 سپتامبر 2019|

ویرای ملی اروپا ویزای ملی اروپا به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشود. ویزای کوتاه مدت با نام ویزای C و ویزای بلند مدت را با نام [...]