سوالات مصاحبه ویزای شینگن

توسط |2022-09-06T14:32:24+04:30چهارشنبه 4 سپتامبر 2019|

سوالات مصاحبه ویزای شینگن مصاحبۀ ویزای شینگن تنها جلسه ای نیست که شما مدارک درخواست ویزای خود را به یک مقام رسمی ویزای آن کشور ارائه دهید. بلکه مصاحبه ارتباطی [...]

اشتباهات رایج مصاحبه شینگن

توسط |2022-09-06T17:20:09+04:30پنج‌شنبه 22 آگوست 2019|

  اشتباهات رایج مصاحبه شینگن ما ایرانیان جهت ورود به بسیاری از کشورهای دنیا نیازمند دریافت ویزا هستیم. جهت سفر به کشورهای حوزه شینگن دریافت ویزای شینگن الزامیست. با دریافت [...]

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

نوشته‌های تازه