خوداشتغالی کبک یکی از انواع روش های مهاجرت به کانادا برای زندگی در استان کبک است که به عنوان یکی از برنامه های مهاجرتی به کبک نیز شناخته میشود و شما اطلاعات دقیق را میتوانید به صورت مستقیم از طریق وبسایت کبک نیز به دست آورید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر هم میتوانید با تیم مشاوران تماس بگیرید.

معرفی خود اشتغالی کبک

برنامه خوداشتغالی کبک یکی از انواع روش های مهاجرتی به کانادا است که تحت شرایطی خاص قابل اجرا است. در صورتی که میخواهید از برنامه خوداشتغالی کبک استفاده کنید، باید حتما شرایط زیر را داشته باشید:

  • متقاضی باید بعد از ورود به هرکدام از شهرهای استان، بتواند برای خود شغل ایجاد کند. این اشتغال میتواند در زمینه حرفه ای و تجاری به صورت متسقل یا با شریک باشد، همچنین این خوداشتغالی باید بدون کمک دولت و یا موسسات مالی باشد

  • متقاضی باید برای سرمایه گذاری در یکی از موسسات مالی کبک برنامه ریزی کند. در نتیجه او باید مبلغ 25000 دلار را برای تمام شهرهای کبک، و مبلغ 50000 هزار دلار را برای موسسات مالی مونترال در دست داشته باشد

  • در این شرایط، ارزش دارایی متقاضی روش خوداشتغالی کبک، مبلغ 100 هزار دلار کانادا باشد

  • متقاضی از 5 سال قبل از شروع مهاجرت خوداشتغالی کبک، باید حداقل دو سال در زمینه ای مدنظر برای خوداشتغالی فعالیت داشته باشد

خوداشتغالی کبک ، روش خوداشتغالی کبک ، برنامه خوداشتغالی کبک ، مهاجرت خوداشتغالی کبک

معیارهای حائز اهمییت در روش خوداشتغالی کبک

برای مهاجرت به کانادا از طریق روش خوداشتغالی شما باید علاوه بر تمامی موارد خود در زمینه های مهمی چون سن خود و همسرتان، مدرک تحصیلی، تسلط به زبان انگلیسی و فرانسه، تمکن مالی برای زندگی در کبک نیز بتوانید امتیاز اخذ کنید. همچنین در نظر داشته باشید که ظرفیت پذیرش پرونده های مهاجرت خوداشتغالی کبک محدود است و شما در صورتی که تسلط کامل و خوبی به فرانسه داشته باشید، قطعا در الویت هستید.

در صورتی که برای استفاده از این روش تصمیم گرفتید، میتوانید برای اعضای خانواده نیز درخواست ویزای کانادا کنید. همچنین در صورتی که درباره وقت سفارت کانادا، مدارک مورد نیاز و یا دیگر برنامه های مهاجرتی استان ها نیاز به راهنمایی دارید، با ما تماس بگیرید.