برنامه مهاجرت استانی منیتوبا یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا است که با نام MPNP شناخته میشود. اقتصاد استان منیتوبا بر پایه منابع طبیعی و کشاورزی است که پیشتاز اصلی ثروت کانادا محسوب می شود. در نتیجه اگر شرایط لازم در این حیطه کاری را دارید، میتوانید مدارک مرتبط را آماده کرده تا شانس خود را برای زندگی در کانادا امتحان کنید. در صورت سوالات و راهنمایی های بیشتر هم میتوانید با تیم مشاوران تماس بگیرید.

معرفی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا یا همان MNPN بر اساس نیاز بازار کاری استان مشخص میشود. این ناحیه حدود ۱.۲ میلیون نفر جمعیت دارد و وینپینگ مرکز آن است. منیتوبا با رفاه شهری فوق العاده، بازار کار پایدار و با ثبات، منابع طبیعی و زمین های کشاورزی فراوان اقتصادی قوی را دارد و بر اساس نیازهای بازارش طبق برنامه استانی مانیتوبا مهاجر میپذیرد. از طریق برنامه برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا، مهاجران، نیروهای متخصص و سرمایه گذاران با مهارت ها و تجربه های متنوع و مورد نیاز استان می توانند به صورت قانونی به کانادا مهاجرت کرده و در شهرهای استان ساکن شوند.

برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا ، برنامه استانی مانیتوبا ، برنامه مهاجرت استانی منیتوبا

روش های برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا

در صورتی که بخواهید از روش برنامه مهاجرت استانی منیتوبا استفاده کنید پنج روش انتخابی خواهید داشت. این روش ها شامل نیروی کارگر ماهر، نیروی کار برای مزارع ، نیروی کار اسکیل ورکر ، نیروی کار برنامه استانی و البته سرمایه گذاری میشود. لازم است بدانید که تا زمان نگارش این متن هیچ محدودیت تعداد و زمان بندی برای متقاضیان برنامه استانی مانیتوبا برای قرار گرفتن لیست وجود ندارد. در نتیجه شما زمان لازم برای اخذ مدرک زبان و تهیه دیگر مدارک مورد نیاز خواهید داشت.

نیروی کار در برنامه استان مانیتوبا

بر اساس برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا نیروهای کاری که به صورت موقت ساکن کشور هستند و تمامی دانشجویان میتوانند برای اقامت کانادا درخواست دهند. این برنامه بر اساس قبول شدن و رد شدن بوده و سیستم امتیاز دهی ندارد. اما اگر نیروی کار بخواهد به صورت اسکیل ورکر درخواست اقامت دهند، باید بر اساس معیارهای مشخص، وارد سیستم امتیاز بندی شود. بر همین اساس معیارهای چون سابقه کار یا تحصیل در منیتوبا، حضور قبلی اعضای خانواده یا دوستان در استان، جاب آفر از سوی کارفرمای کانادایی، ارائه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه همگی شامل امتیاز خواهد بود.

کارآفرینی و کسب و کار

افرادی که مایل به شروع کسب و کار در منیتوبا هستند، می توانند از طریق برنامه استانی مانیتوبا برای اقامت کانادا اقدام کنند. بر همین اساس در صورتی که متقاضی خواهان کارآفرینی و راه اندازی بیزینس در منیتوبا باشد، بعد از توافق طرح مورد نظر و ارائه توجیه اقتصادی، میتواند برای اقامت درخواست دهد.

برنامه توسعه استراتژیک مزارع

برنامه توسعه استراتژیک مزارع یا همان FSRI ابتکار استان برای حمایت از اقتصاد منیتوبا است. در نتیجه اگر دارای تجربه کاری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی هستید و یا توانایی سرمایه گذاری در این حوزه را دارید، میتوانید برای ثبت نام برنامه پذیرش استانی مانیتوبا درخواست دهید. شما بعد از ورود به منیتوبا باید در همین حوزه مشغول شده و سرمایه تان را برای توسعه مزارع منیتوبا وارد بازار کنید.

برنامه توسعه شهرهای کوچک

این برنامه از ابتکاراتی است که منیتوبا برای توسعه شهرهای کوچک استان استفاده کرده و بر اساس نیازهای بازار کارش مهاجر میپذیرد. به این ترتیب متقاضی که خواهان ثبت نام برنامه مهاجرت استانی منیتوبا باشد، در صورتی که معیارهای مورد نیاز استان را داشته باشد و بتواند بر اساس نیاز بازار کار وارد شود، شامل حال این برنامه خواهد بود. شما میتوانید اطلاعات بیشتر را به صورت مستقیم در وبسایت استان منیتوبا بخوانید.

در نهایت باید گفت، اگر هر کدام از شرایط فوق را دارید بهتر است شانس خود را برای زندگی در منیتوبا امتحان کنید. از این طریق میتوانید برای دیگر اعضای خانواده تان نیز درخواست ویزای کانادا کرده و برای اقامت درخواست دهید.